Investeer in de zon

Investeren in de zon? Wij werken samen met het bedrijf Green Men. Zij willen Nederland groener maken, zodat we minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.

De energiemarkt is aan flinke veranderingen onderhevig en er zijn veel mogelijkheden om te verduurzamen. Maar hoe kom je tot de juiste oplossing en hoe behalen we het hoogste rendement? Wie hebben we hiervoor nodig? Hoe maken we de juiste verbindingen? Dit vraagt om nieuwe manieren van samenwerking en partnerships met daarbij nieuwe concepten en businessmodellen.

Zelf investeren in de zon

U investeert met uw bedrijf met eigen geld in zonnepanelen. De opgewekte energie is voor eigen gebruik. Door de opbrengsten van de opgewekte energie en eventueel de toegekende SDE+ regeling verdient u uw investering terug. Uw energieverbruik is duurzaam en mogelijk maakt uw pand een labelsprong.

Lees meer.

Lease de zon

Anderen investeren voor uw bedrijf in zonnepanelen en u sluit een leasecontract af. De opgewekte energie is voor eigen gebruik. De energiebesparing is echter groter dan uw leasebedrag, waardoor u gelijk bespaart op uw energiekosten. Uw energieverbruik is duurzaam en mogelijk maakt uw pand een labelsprong.

Lees meer.

Deel de zon (postcoderoos)

U verhuurt uw dak. Anderen investeren via een postcoderoos in de opwekking van duurzame energie. Zij gebruiken deze energie voor eigen gebruik en maken hiermee een mooi rendement. Hierdoor stelt u anderen in staat om duurzame energie op te wekken en het levert u nog geld op ook!

Lees meer.

Investeer in de zon 01

Investeer in de zon 02