Gemotiveerd personeel

U heeft het erg druk en kan wel een extra gemotiveerde medewerker gebruiken, u bent op zoek naar gemotiveerd personeel. Maar hoe kan deze vacature snel en goed ingevuld worden waarbij uw risico en kosten beperkt zijn? Wellicht herkent u deze situatie. Romijn Office Supply werkt hierbij nauw samen met Teamwerk uit Rijswijk!

Teamwerk

Teamwerk bemiddelt op een maatschappelijk verantwoorde en gesubsidieerde manier tussen werknemers en werkgevers. Hierdoor kunnen zij (1) snel mensen een plaats op de arbeidsmarkt geven en (2) bedrijven helpen om een maatschappelijk verantwoord en financieel voordelig personeelsbeleid te bewerkstelligen.

Voldoen aan SROI

Wij nemen gemotiveerde (geschoolde en ongeschoolde) uitkeringsgerechtigden in dienst en ondersteunen hen bij de re-integratie richting en op de arbeidsmarkt. Het doel hierbij is om deze enthousiaste uitkeringsgerechtigden te werk te stellen en tegelijkertijd bedrijven te ondersteunen bij het invullen van hun vacature(s). Dit op zowel een maatschappelijk verantwoorde als financieel aantrekkelijke wijze. Alle kandidaten die bij Teamwerk in een re-integratie traject komen behoren tevens tot de doelgroep die in aanmerking komt voor de invulling van Social Return On Investment (SROI).

 

Dit betekent

Bedrijven benaderen ons bij regelmaat met de vraag hoe zij kunnen voldoen aan hun SROI verplichting. Deze vraag komt zowel vanuit de hoofdaannemers van een aanbesteding als wel vanuit de leveranciers van deze hoofdaannemers. Indien nodig leveren wij de gevraagde administratie als onderdeel van de SROI rapportage aan. Dit betekent dat wij u zo veel als mogelijk kunnen ontzorgen bij de invulling van uw SROI.

geen administratieve rompslomp
geen administratieve rompslomp
duidelijkheid in het gehele process
duidelijkheid in het gehele process

Wij hebben ons gespecialiseerd tot het invullen van SROI. Na een eerste intake gesprek zullen wij inventariseren en adviseren hoe u SROI, zowel maatschappelijk als bedrijfsmatig, het beste binnen uw bedrijfsvoering kan implementeren. Vervolgens zullen wij middels onze werving en selectie procedure met u op zoek gaan naar de optimale invulling van de beschikbaar gestelde functie(s).

Wij nemen een gedeelte of de gehele SROI invulling voor onze rekening door gemotiveerde kandidaten te laten participeren binnen uw bedrijf. Ons doel is om de SROI verplichting om te zetten in een SROI kans! Alleen dan zullen alle betrokken partijen optimaal renderen van deze investering/inspanning. Met dit als uitgangspunt gaan wij dus altijd op zoek naar kandidaten die perfect in het plaatje passen.

dat het personeel van toegevoegde waarde is
dat het personeel van toegevoegde waarde is
en dat SROI niet per definitie als kostenpost hoeft te worden gezien
en dat SROI niet per definitie als kostenpost hoeft te worden gezien

Middels onze dienstverlening kunnen wij realiseren dat het voldoen aan SROI financieel gezien niet direct en alleen maar als kostenpost hoeft te worden ervaren. Wij kunnen, en blijken in staat, zowel ongeschoolde als geschoolde (MBO tot HBO) kandidaten met voldoende arbeidsproductiviteit voor een lager tarief dan gangbaar is op de arbeidsmarkt te plaatsen.

Social Return On Investment is geen last, maar een investering waar óók maatschappelijke voordelen uit worden gehaald.

 

De banenafspraak

Werkgevers moeten tot 2026 in totaal 100.000 banen realiseren voor mensen met een ziekte of handicap. Wij proberen werkgevers te helpen bij het zo goed mogelijk invullen van deze regeling (banenafspraak). Onze dienstverlening sluit naadloos aan op deze afspraak en kan zowel maatschappelijke als financiële voordelen realiseren.

Wij vullen de banenafspraak op zo een manier in dat iedereen ervan profiteert.

Hoe zit het precies?

Ons doel is om mensen binnen de participatiewet aan het werk te krijgen zonder dat dit een last is voor de werkgevers. Graag geven wij u een extra toelichting.

Voor meer informatie vul ons contactformulier in.